На 05-06 Януари 2019 г. в Габрово ще се проведе междусезонен семинар. Във връзка с решение на НСКХ
от 15 Септември 2018, участието е задължително за всички съдии и делегати с лиценз „А“.
Настаняването е в хотел Мак при цена за човек – 20 лева за нощувка и закуска. Моля да потвърдите своето
присъствие, както желанието да Ви запазим стая на e-mail: nskh@abv.bg в срок до 14 декември 2018г !!!
Програмата за семинара ще бъде публикувана в по-късен етап.