По повод изготваянето на единен минимален стандарт при застраховането на непрофесионални спортисти – учащи, който да покрива и тяхната спортна дейнсот, предоставяме Ви анкета от Министерството на младежта и спорта за параметри по застраховка „злополука“ на спортисти.

Попълнените анкети е необходимо да изпратите в срок до 04.09.2017 на следната електронна поща: Lubomir.Minchev@mpes.government.bg , Любомир Минчев – младши експерт в дирекция „Спорт за учащи и спортни училища“

Анкетата изтеглете от ТУК !