През 2019г. ТМК ще проведе 3 модула на обучение на треньорите в страната, като е задължително участието във всеки модул.

Участниците в семинар 1-ви модул Габрово 04-06 януари 2019г., както и програмата може да намерите в следните линкове:

ЛИНК ПРОГРАМА

ЛИНК УЧАСТНИЦИ СЕМИНАР 1-ВИ МОДУЛ

Заб.: ТМК се извинява ако е пропуснат участник подал заявка. При необходимост за извършване на корекции се свържете с Десислав Симеонов на тел.0886646167 или на dessislav.simeonov@abv.bg