Доц. Никола Кръстев е роден на 13 декември 1930 г. в София. Той е един от най-първите апостоли на хандбала в България. Често го определят като „Патриарха“ или „Бащата“ на хандбала у нас.

Завършва средното си образование в Търговската гимназия в София през 1949 г., а висшето през 1953 г. във ВИФ “Г. Димитров“ с отлична диплома. Веднага постъпва на работа в школата на МВР за подготовка на кадри в Симеоново, като преподавател по физическа подготовка. Повече от 45 години е преподавател във ВИФ „Г.Димитров“ (понастоящем НСА „В.Левски“). След конкурс от 01.12.1954 г. започва да работи като асистент в Катедра „Спортни игри“, където 7 години е изпълнявал и длъжността заместник завеждащ Катедра, както и завеждащ сектор „Хандбал“ (1960-1974г.) В периода 1975-1988 г. е ръководител на Катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал”, а през 1979-1987 г. е Декан на УФ. В продължение на 15 години е член на Академичния и Научния съвет при Института и негов научен секретар (1979–1983 г.).

Под неговото ръководство са подготвени със знания и педагогически умения стотици студенти, като над 250 от тях са дипломирани със специалност „хандбал“. Осъществява научното ръководство на над 120 курсови и дипломни работи. Доц. Никола Кръстев има значителен принос в научно-теоретическото разработване на редица проблеми в хандбалната игра. Има над 100 публикации (учебници, монографии, учебни помагала, ръководства и статии). Постоянен лектор е в множество курсове за инструктори, треньори и съдии по хандбал, провеждани от БФХ.

Като треньор с отборите на ВИФ е печелил 12 шампионски титли – 10 за жени и 2 за мъже. Определен е като първия старши треньор на националните ни отбори по хандбал – мъже (1963-1964 г.) и жени (1963-1969 г.). Под негово ръководство се възпитават и израстват 30 майстори и 6 заслужили майстори на спорта.

Никола Кръстев е бил винаги обществено ангажирана личност – той е един от 7-те основатели на 10.10.1958 г. на Републиканската секция по ръчна топка, която малко по-късно става Българска федерация по хандбал. От тогава до 2004 г. (с изключение през 2000 г.) неизменно е член на ръководния орган на Федерацията (Изп. бюро или УС), като два мандата е и зам.-председател (Вицепрезидент). В продължение на 45 години е председател на Треньорски съвет (ТМК) към БФХ, 5 години е председател и на Контролния съвет.

Доц. Никола Кръстев, който през 2008 г. е избран за почетен член на УС на БФХ, е носител на орден „Кирил и Методий“ III степен, удостоен е със званието „Заслужил деятел на физкултурата“, награден е със златен медал „За олимпийски заслуги“ на БОК, носител е и на многобройни награди и отличия от МНП, БСФС, ВИФ, НСА, БФХ.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН, ДОЦ.КРЪСТЕВ!