РЪКОВОДСТВО БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ХАНДБАЛ

Росица Бакърджиева-Коева

Президент

иво райчев

Вицепрезидент

Членове на Управителен съвет (УС)

 • Росица Бакърджиева-Коева – Президент
 • Иво Райчев – Вицепрезидент
 • Георги Андреев
 • Десислав Симеонов
 • Светлозар Николов
 • Стефка Капанова
 • Георги Дойчинов
 • Симеон Съев
 • Атанас Атанасов
 • Михаил Башев
 • Марияна Стаматова
 • Росен Добрев