РЪКОВОДСТВО БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ХАНДБАЛ

Росица Бакърджиева-Коева

Президент

Светлин
Георгиев

Вицепрезидент

Членове на Управителен съвет (УС)

 • Росица Бакърджиева-Коева – Президент
 • Светлин Георгиев – Вицепрезидент
 • Георги Андреев
 • Никола Добрев
 • Светлозар Николов
 • Стефка Капанова
 • Георги Атанасов
 • Симеон Съев
 • Атанас Атанасов
 • Иван Б. Иванов
 • Иван К. Иванов
 • Марияна Стаматова
 • Росен Добрев