В България хандбалът започва да се играе сравнително по-късно, отколкото в другите евпопейски страни (1892-1917 г.). Въпреки това, днес той се радва на голяма популярност и масовост. В зависимост от равнището на спорта (масовост, материални условия, кадри, майсторство, организационни структури и др.) различаваме четири етапа в историческото развитие на хандбала в нашата страна.

Първи етап – начални стъпки (1923-1957)

Втори етап – популяризиране и утвърждаване на хандбалния спорт в България (1958 – 1973 г.)

Трети етап – спортно майсторство (1974)

Четвърти етап – след 1993 стабилизиране на хандбалните клубове и утвърждаване позициите на българския хандбал на международното спортно поле.