Хандбалът е познат в България като “хазена” от 1923 г. Началото е поставено на 10 октомври 1958 г., когато с решение на Бюрото на ЦС на БСФС се учредява Републиканска секция по ръчна топка (РСРТ) с председател Петко Щерев, по-късно преименувана на Българска Федерация Хандбал (БФХ-1962 г.). Още през 1958г. хандбала е включен в учебната програма на училищата. През 1959 г. се провежда и първият официален турнир. Националните шампионати се провеждат от 1961 г. От 1945 г. хандбалната игра се изучава от студентите, а от 1962 г. се обособява и специалността “Хандбал” в Националната Спортна Академия. Първите огнища на играта са „запалени” в градовете София, Бургас, Пловдив, Свищов, Габрово, Плевен и непосредствено след тях в Шумен и Хасково. През 1964г. Хандбалът бива официално признат като утвърден масов спорт в страната и България е приета за член на МХФ на конгреса в Будапеща. В момента в Българска федерация хандбал е член на Европейска Хандбална Федерация и Международна Хандбална Федерация. На 11.09.1990г. в гр.София се провежда Учредителна конференция на БФ Хандбал от 54 хандбални клуба и спортни дружества от страната. Приема се устав на БФХ.