На 30 май 2020г. (събота) от 11:00ч. в заседателната зала на спортна зала „Орловец” УС на БФХ ще проведе заседание на УС на БФ Хандбал. Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 

  1. Информация относно дейността на БФ Хандбал.
  2. Взимане на решение относно първенствата в „А“ РХГ и „Б“ РХГ– мъже и жени през спортно-състезателната 2019/20.
  3. Взимане на решение относно първенствата при подрастващите през спортно-състезателната 2019/20.
  4. Взимане на решение относно Международния спортен календар на БФХ през 2021 година.
  5. Разни.

 

Ръководството на федерацията напомня, че с оглед на усложнената епидемична обстановка в страната и съгласно чл.76.1 от Устава на БФХ всички заседания на Управителния съвет се провеждат само в присъствието на членове на органа и при спазване на мерките, посочени в Заповед РД-01-262/14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването на РБългария.