ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕФЕРАТА НА ТРЕНЬОРА ПО ХАНДБАЛ

2-ри Национален камп за юноши родени през 2006/2007г. в Плевен 02 – 05 февруари 2019г.

Тримодулно обучение на треньорите в БГ

Профил на треньора

Профил на треньора по хандбал в БГ

Габрово – Моделирана тренировка

Анализ на проведения камп в Плевен

ПРОГРАМА СЕМИНАР 2019

Участници Модул 1 04-06 януари 2019

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТРЕНЬОРИТЕ ЗА СЕЗОН 2019/20

БФХ и ТМК обявяват провеждането на семинар за придобиване и повишаване на треньорско ниво

ЛЕКЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРА „ХАНДБАЛ“ КЪМ НСА

ЕДИННА ПРОГРАМА ПО ХАНДБАЛ – ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА ТРЕНЬОРИ И УЧИТЕЛИ

ПЛАН ЗА ПОДГОТОВКА НА НАЦИОНАЛЕН ОТБОР 2002/2003 ЗА 2021 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА  ПОДГОТОВКАТА И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН  ОТБОР ПО ХАНДБАЛ /МЪЖЕ, ЖЕНИ, ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ/

АНАЛИЗ НА АНТРОПОМЕТРИЧНИЯ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ НА ЮНОШЕСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ОТБОР ПО ХАНДБАЛ ДО 18 ГОДИНИ