На свое заседание, проведено на 03 април 2021 г., треньорско-методическата комисия към БФХ взе решение да удължи срока за избор на старши треньори на националните отбори, поради незадоволителния брой кандидатури и отпадане на необходимостта от някои посочени в предишната обява изисквания към кандидатите, както следва:

ОБЯВА

            Във връзка са чл.7.1 и чл.7.1.1. от Правилник за устройството и дейността на ТМК, БФХ обявява конкурс за избор на старши треньор на национален отбор в следните позиции:

  1. Национален отбор девойки до 19 години.
  2. Национален отбор девойки до 17 години – плажен хандбал.

Изисквания към кандидатите:

  1. Минимум 7 години треньорски стаж-предимство.
  2. Да притежава трето ниво според RINCK конвенцията – предимство.

Необходими документи и срок за подаванете им:

  1. Треньорско CV на кандидата – EU формат
  2. Мотивационно писмо

Начин на провеждане на конкурса:

В срок до 20 ти април 2021 г. всички кандидати да изпратят необходимите документи на официалния е-мейл  на ТМК – tmk-bfh@abv.bg

На свое заседание на 30 април 2021 г. ТМК ще разгледа представените кандидатури и ще  предложи избраните треньори за утвърждаване от УС на БФХ.

Заб: Подадените към момента кандидатури не е необходимо да се актуализират.