Изисквания към кандидатите за участие в конкурса:

 1. Висше образование.
 2. Минимум 7 години треньорски стаж с мъжки отбори
 3. Да притежава трето ниво според RINCK конвенцията – предимство
 4. Владеене на английски език – предимство
 5. Да не е уронвал престижа на БФХ като състезател или треньор, както на национално така и на клубно ниво.
 6. Да не е водил съдебни дела срещу БФХ в последните 10 години

Необходими документи и срок за подаванете им:

 1. Треньорско CV на кандидата – EU формат
 2. Концепция за развитие на националния отбор –мъже, за периода 2019-2023год.
 3. Интервю пред Комисията на 13 октомври в Габрово, по време на честването на 60 години БФХ

Начин на провеждане на конкурса:

В срок до 10 октомври 2018г. всички кандидати да изпратят необходимите документи на официалния емейл на БФХ –bfh@abv.bg.

Комисия в състав:

Председател: Росица Бакърджиев-Коева – Президент БФХ

Членове:

 1. Георги Андреев – член на УС на БФХ и отговорник мъжко направление
 2. Десислав Симеонов – член УС на БФХ и председател на ТМК,

ще разгледа подадените концепции и след проведеното интервю на 13 октомври 2018г. от 10.00ч. в спортна зала „Орловец” Габрово , ще определи старши треньор на мъжкия представителен отбор на България.