Във връзка с писмо получено от министъра на младежта и спорта г-н Красен Кралев относно отправени препоръки при провеждането на спортни състезания спрямо динамично променящата се епидемична обстановка в България, БФ Хандбал изразява своето становище и отправя препоръки към всички хандбални деятели.

Към днешна дата (06.03.2020 год.) всички състезания, заложени в календара на  Българска Федерация Хандбал, се провеждат по план и няма да бъдат предприемани никакви действия за преустановяване на спортните мероприятия, но ще се следи внимателно развитието на епидемиологичната обстановка и при задълбочаване на проблема ще се вземат необходимите мерки за преустановяване на всички организирани мероприятия, администрирани от БФХ.

Въпреки това, БФХ предлага да бъдат спазвани противоепидемиологичните мерки, като са осигурени минимални санитарни изисквания за предварителен скрининг за наличие на грипоподобна симптоматика и термометриране на спортните състезатели, епидемиологично проучване за вероятен контакт с лице с доказана коронавирусна инфекция, поставяне на подходящи места на дезинфектанти за ръце.

С оглед на обявената от Световна здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на новия коронавирус, към момента със заповед на министъра на здравеопазването са разпоредени мерки спрямо лицата пристигащи от Китайската народна република, Италия, Ислямска република Иран и Република Корея, които включват задължително медицинско наблюдение и задължителни здравни мерки, като извършване на медицински прегледи и лабораторни изследвания, карантина за срок от 14 дни в домашни условия или в лечебно заведение и др. Тези мерки са приложими спрямо всички лица, вкл. и отбори на други държави, пристигащи в страната от посочените в заповедта засегнати държави, независимо от държавата, от която произхождат.

При престой на участници от засегнатите държави за подготовка за период по-дълъг от 14 дни в други страни, различни от определените в заповедта, при влизане в България те не подлежат на посочените по-горе мерки.

В зависимост от актуалната епидемиологична обстановка в страната към момента на провеждане на спортните прояви ще се препоръчват и допълнителни мерки.