На 07-08 Септември 2019 г. (събота и неделя) в Габрово ще се проведе предсезонен семинар за съдии и делегати. Във връзка с решение на НСКХ от 15 Септември 2018, участието е задължително за всички съдии и делегати с лиценз „А“.

 

Настаняването е в хотел Мак при цена за човек – 25 лева за нощувка и закуска. Моля да потвърдите своето присъствие, както и желанието да Ви запазим стая на e-mail: nskh@abv.bg  в срок до 30 август 2019 г.!!!

 

Програмата за семинара ще бъде публикувана в по-късен етап.

 

Михаил Башев – Председател НСКХ