Администрацията на Българска Федерация по Хандбал информира всички заинтересувани, че всички протоколирани решение на Дисциплинарната комисия през спортно-състезателната 2020/21 могат да бъдат открити в секция „Документи/Дисцилинарна комисия“