Уважаеми хандбални приятели,

Напоследък вниманието на всички е приковано от случващото се в световен мащаб. Както ние, така и вие следите изключително динамичното развитие в негативен план на коронавирусната инфекция, както и борбата срещу разпространението и.

С решение на Министерския съвет, потвърдено по-късно от Парламента на страната, считано от днес, 13 март 2020 год., на територията на Република България е обявено „Извънредно положение“. В резултат на това, се вземат изключителни мерки, целящи ограничаване на разпространението на COVID-19. Същите са посочени в Заповед № РД-01-124/13.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването, в която се въвежда преустановяване провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни.

Във връзка с горепосоченото, ръководството на Българска Федерация Хандбал взима решение за прекратяване на провеждането на първенства във всички възрастови групи в двата пола до второ нареждане.

БФ Хандбал препоръчва на всички хандбални деятели да спазват всички мерки за ограничаване на разпространението на заразата.