Дата: 10.06.2021г.

Място: гр. В. Търново

Участници:

Председател: Росица Димкова

Членове: Красимир Илиев, Саша Панджич, Георги Дойчинов, Михаил Башев, Светослав Йовчев.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

 1. Разпределяне отговорностите на членовете в НСКХ.
 2. Програма за млади съдии „Млад съдия на БФХ“.
 3. Обсъждане на нормативни документи.
 4. Организация на семинар за съдии и делегати за спортно-състезателната 2021/2022г..
 5. Разни.

РЕШЕНИЯ

По 1т. от дневния ред бяха възложени конкретни задачи на всеки  член от комисията, свързани с целогодишната работа на съдии и делегати към БФХ.

 • Росица Димкова – координиране цялостната дейност на НСКХ.
 • Красимир Илиев – целенасочена работа с делегати. Презентиране на теми за обучение и подготовка на семинар за съдии и делегати.
 • Саша Панджич – изготвяне и ръководене на програма за млади съдии. Презентиране на теми за обучение и подготовка на семинар за съдии и делегати.
 • Георги Дойчинов – онлайн теоретично обучение на съдии и делегати. Презентиране на теми за обучение и подготовка на семинар за съдии и делегати.
 • Михаил Башев – превод на документи, свързани с нови правила и насоки на играта. Презентиране на теми за обучение и подготовка на семинар за съдии и делегати. Координиране дейността на плажния хандбал, касаеща съдии и делегати.
 • Светослав Йовчев – онлайн теоретично обучение на съдии и делегати. Презентиране на теми за обучение и подготовка на семинар за съдии и делегати.

По 2т. от дневния ред бе обсъдена програма „Млад съдия на БФХ“, с цел работа и развитие на млади съдийски двойки.

По 3т. е изготвен план за действие относно подобряване на нормативните документи в НСКХ.

По 4т. се взе решение, годишния семинар за съдии и делегати „А“ РХГ да се проведе на 11-12 Септември 2021г. (събота и неделя)  в гр. Габрово.

Председател на НСКХ

Росица Димкова