ПРОТОКОЛ № 11 / 30.01.2020г.

На свое заседание ДК на БФХ взе следното решение:

НАКАЗВА:

 

Състезатели

 Нели Каменополска – ХК „Спартак” Плевен .

Във връзка с доклад на длъжностните лица на среща 2022 от „А” РХГ – жени Спартак Плевен – Бъки, относно поведението на състезателя Каменополска след края на срещата, Дисциплинарната комисия на БФ Хандбал наказва състезателката с „Лишаване от права за две срещи и глоба 200 лв.“ по чл.19.1, вр. чл.59 от ДП.

С решение на ДК на БФХ, състезателните права на Каменополска бяха спрени, считано от 22.01.2020 г. Следователно, от наказанието на състезателката се приспада срещата Шумен’98 – Спартак на 25 януари 2020г., в която същата не взе участие.

Каменополска няма право да вземе участие в среща 2029 от „А“ РХГ – жени (Спартак – Свиленград) на 02 февруари 2020г.

Състезателката ще възстанови състзателните си права след изиграването на тази среща и при спазването на чл.11.2 изр. „а“ от ДП.

 

Официални лица

  • Зоя Стефанова – ХК „Свиленград“ Свиленград „Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП.

В 23‘30‘‘ на среща 2026 от „А“ РХГ – жени Свиленград – Сливница официалното лице е получило офицално предупреждение за протест срещу съдийско решение. Поведението на Стефанова представлява неспортсменско поведение по Правило 8:7а от Състезателните правила.

 

Делегати

  • Милен Белев                                            „Лишаване от права за един месец“ по чл. 37.5 от ДП

Делегатът на среща 2022 от „А“ РХГ – жени (Спартак-Бъки) е приел и подписал неправилно попълнен протокол от мача.

  • Йордан Халаджов                                „Лишаване от права за един месец“ по чл. 37.5 от ДП

Делегатът на среща 1052 от „А“ РХГ – мъже (Пирин-64-Осъм) е приел и подписал неправилно попълнен протокол от мача.

  • Пею Узунов                                             „Лишаване от права за един месец“ по чл. 37.1 от ДП

Делегатът на среща 1054 от „А“ РХГ – мъже (Локомотив Вн-Добруджа) не е спазил изискванията на Наредбата и указанията към делегатите относно своевременното подаване на информация относно крайния изход на срещата.

 

Съдии

  • Меги Кънева и Ралица Тодева                                     „Порцание“ по чл. 43.1 от ДП

Съдийската двойка в среща 2022 от „А“ РХГ – жени (Спартак-Бъки) е подписала протокола от срещата, който е неоформен според изикванията на Състезателния правилник

  • Руско Стоянов и Константин Костадинов            „Порцание“ по чл. 43.1 от ДП

Съдийската двойка в среща 1052 от „А“ РХГ – мъже (Пирин-64-Осъм) е подписала протокола от срещата, който е неоформен според изикванията на Състезателния правилник