П Р О Г Р А М А

За Национална купа „ПО СИЛНИ СМЕ ОТ ВИРУСА“

3-5.07.2020 – КУБРАТ

 

      М О М Ч Е Т А  12                                                     М О М И Ч Е Т А 12

  1. ХК“Кубрат“                                                           1. ХК“Етър“  В.Търново
  2. ХК“Чардафон“ Габрово                                   2. ХК“Опака“
  3. ХК“Осъм“ Ловеч                                                 3. ХК“Кубрат“
  4. ХК“Спартак“ Плевен
  5. ХК“Добруджа“ Добрич
  6. ХК“Шумен“

 

         ПЕТЪК  -3.07.                             СЪБОТА  4.07.                         НЕДЕЛЯ – 5.07.

11.30 Кубрат-Шумен                    9.30 Габрово-Шумен             9.00 Ловеч-Шумен

12.10 Габрово-Добрич               10.10 Опака-Кубрат                9.40 Търново-Опака

12.50 Ловеч-Плевен                   10.50 Ловеч-Кубрат                10.20 Плевен-Габрово

16.00 Шумен-Плевен                 11.30 Плевен-Добрич            11.00 Кубрат-Търново

16.40 Добрич-Ловеч                   12.10 Търново-Опака            11.40 Добрич-Кубрат

17.20 Кубрат-Габрово                14.00 Шумен-Добрич            12.20 НАГРАЖДАВАНЕ

                                                           14.40 Кубрат-Плевен

                                                           15.20 Кубрат-Търново

                                                           16.00 Габрово-Ловеч

                                                           16.40 Опака-Кубрат

                                                           19.00 ДИСКОТЕКА

 

Съгласно Заповед на Министъра на спорта № РД-09-681/ 24.06.2020 г, състезания и тренировки на територията на Република България в закрити спортни съоръжения се провеждат при спазване на следните предпазни мерки:

  1. Задължително е поставяне на защитна маска за лице, покриваща устата и носа за служителите, персонала, длъжностните лица и треньорите в спортните обекти на закрито.
  2. Задължително е поставяне на защитна маска за лице, покриваща устата и носа за публиката във всички спортни обекти на закрито, като се спазва и дистанция от две седалки и един ред между зрителите.
  3. Допуска се при състезателна и тренировъчна дейност състезателите и съдиите да не поставят защитна маска за лицето.

Всички състезатели, треньори и длъжностни лица от участващи отбори  трябва да имат  се съобразят с изискванията. На видно място в залата ще има дезинфектант.