Треньорско методическа комисия (ТМК)
Председател Десислав Симеонов
Зам. Председател Никола Карастоянов
Членове Анита Хараланова
Николай Пиргов
Николай Начев
Комисия по Плажен Хандбал (КПХ)
Председател Марияна Стаматова
Членове Тефик Парафитов
Митко Добрев
Иван Иванов
Никола Добрев
Дисциплинарна комисия (ДК)
Председател Цветко Начев
Членове Весела Ванкова
Евгени Матуски
Спортно техническа комисия (СТК)
Председател Георги Дойчинов
Членове Милен Янев
Теодор Илиев
Симеон Съев
Румен Петков
Вълчо Даскалов
Арбитражна комисия (АК)
Председател адв. Ивайло Иванов
Членове адв. Снежана Лалева – Пенева
Митко Добрев
Национална съдийска колегия по Хандбал (НСКХ)
Председател Михаил Башев
Членове Красимир Илиев

Росица Димкова

Делян Генчев

Георги Дойчинов