Както вече всички знаете, със Заповед на Министъра на здравеопазването , считано от 23:30 ч. на 27.11.2020 год., се преустановява провеждането на всички колективни спортни мероприятия за лица до  18 год. , както и се въвеждат допълнителни мерки и рестрицкии.

Във връзка с цитираната Заповед, както и с цел ограничаване разпространението на СOVID-19 в национален мащаб,  Българска Федерация по Хандбал информира, че всички планирани турнири при подрастващите, както и  турнирите от „Б“ РХГ се отлагат за неопределен период.

Всички срещи от „А“ РХГ  за мъже и жени ще продължат да се провеждат при стриктно спазване на Правилата за прилагане на противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19!!!