Управителният съвет на Българска Федерация по Хандбал, който беше избран по време на провелото се на 09.04.2021 год. Общо събрание, проведе първото си заседание.

С оглед ограничаване разпространението на COVID-19 и благодарение на възможностите, които предлага 21-ви век, заседанието се проведе в електронна среда.

Протокола от заседанието, включващ и взетите решения, може да намерите ТУК