Във връзка с ежегодното отчитане на резултатите от изминалата спортно-състезателна година, всички хандбални клубове трябва да се запознаят със Системата за разпределение на годишните финасови средства, както и да попълнят Отчетния лист-фиш в указаните по-долу срокове:

  • В срок до 06 декември 2019г., хандбалните клубове следва да представят на Изп.секретар на съответния ЗСХ своя отчетен лист–фиш за съответната спортно-състезателна година.
  • В срок до 13 декември 2019г., Изп.секретари проверяват отчетните лист-фишове на хандбалните клубове и ги внасят за утвърждаване от УС на БФХ.

 

БФ Хандбал напомня на всички хандбални клубове, че отчитането на резултатите е едно от задължителните условия за кандисатстване по „Програмата за развитие на спортните клубове през 2020 год.“