Катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“ при НСА“Васил Левски“ проведе традиционната си конференция, в която тази година наред с преподавателите от сектор „Хандбал“, участие взеха и  треньорите Христо Йорданов, Йордан Димитров и Димитър Джепков. Те в момента се обучават в курс за следдипломна квалификация с ръководител доцент Емил Аврамов, доктор.

Публикациите им бяха оценени на високо ниво, а тематиката им бе свързана с: Проблеми на обучението в лична защита при 11 годишин хандбалисти, възрастови и антропометрични особености на висококвалифицирани хандбалисти, както и ефективност на хандбалните вратари до 16 години.

Сред участниците уважили  поканата от доц. Емил Аврамов – ръководител сектор „Хандбал“, бяха и някои водещи треньори и преподаватели от Сръбската и Македонската школа: Драган Джукич (Сърбия) – международен лектор, EHF Master coach, изтъкнат треньор на редица водеши клубове и национални отбори; професор Саша Маркович (Сърбия) – преподавател по хандбал в университета в Ниш, изтъкнат треньор, председател на ТМК в Сръбската хандбална федерация; Кристина Петкович, доктор (Сърбия) – преподавател по хандбал в университета в Ниш; Владко Неделковски, доктор (Северна Македония) – преподавател  по хандбал в университета в Скопие, участник в лицензионата комисия към Македонската хандбална федерация.