Българска Федерация Хандбал и Треньорско-методическата комисия организират Национално съвещание на треньорите по хандбал в България, което ще се проведе на 09 септември 2017г. (събота) от 10:00 ч. в гр.Габрово.
На съвещанието ще се представи новия състав на ТМК, както и проекта за активно прилагане на изискванията на „RINCK“ конвенцията на EHF за периода 2018-2020г., пряко свързан с конкренти срокове за лицензиране на треньорите, повишаване или защита на текущ треньорски лиценз.
По време на съвещанието ще се участва в теоретичната част от семинара на съдиите, където ще бъдат разяснявани нововъведените правила на играта.

Съгласно решение на УС на БФХ, присъствието на треньорите на отбори от „А“ РХГ – мъже и жени е задължително, а за останалите е силно препоръчително.