Уважаеми хандбални приятели,
НСКХ ще организира редица семинари за бъдещи съдии. Участие мога да вземат всички
настоящи или бивши състезатели, без значение на техния пол или възраст. Съдии със вече
получен лиценз „Б“ също са добре дошли.
НСКХ моли в срок до 16 март 2018 г. всички желаещи изпратят на bfh@abv.bg и
nskh@abv.bg следната базова информация:
Име на заявителя: ………………………………………………………..……………….
От град ………………………………………………………………………………………
Дата на раждане ……………………………………………………………….………….
Телефон: …………………………………………………………………………………….
Е-mail: ……………………………………………….………………………………………
След като се уточни броя на желаещите да вземат участие в семинарите, НСКХ ще обяви
датите и местата за провеждане.
Михаил Башев – Председателна НСКХ