На 04-05 Януари 2019 г. в Габрово ще се проведе междусезонен семинар. Във връзка с решение на НСКХ от 15 Септември 2018 г., участието е задължително за всички съдии и делегати с лиценз „А“.

Настаняването е в хотел „Мак“ при цена за човек – 25 лева за нощувка и закуска. Необходимо е да потвърдите своето присъствие, както и желанието да Ви запазим стая, на e-mail: nskh@abv.bg  в срок до 14 декември 2019 г.!

Програмата за семинара ще бъде публикувана в по-късен етап.