Секретар на Зонален Хандбален Съюз (ЗСХ) „Витоша“ Теодор Илиев + 359 894 599 215
Секретар на Зонален Хандбален Съюз (ЗСХ) „Тракия“ Вълчо Даскалов +359 894 599 228
Секретар на Зонален Хандбален Съюз (ЗСХ) „Мизия“ Симеон Съев +359 894 599 231
Секретар на Зонален Хандбален Съюз (ЗСХ) „Черно Море“ Милен Янев +359 894 599 225