Секретар на Зонален Хандбален Съюз (ЗСХ) „Витоша“Теодор Илиев+ 359 894 599 215
Секретар на Зонален Хандбален Съюз (ЗСХ) „Тракия“Вълчо Даскалов+359 894 599 228
Секретар на Зонален Хандбален Съюз (ЗСХ) „Мизия“Симеон Съев+359 894 599 231
Секретар на Зонален Хандбален Съюз (ЗСХ) „Черно Море“Милен Янев+359 894 599 225