Треньорско-методическата комисия на БФ Хандбал ще проведе заседание на 14 ноември 2020 при следния дневен ред:

  1. Провеждане на конкурс за треньори на национални отбори.
  2. Обсъждане на моментната ситуация при подрастващите и начин на продължаване на първенствата при тях. Съвместно със СТК.
  3. Подготовка на националните отбори до 19 и 20 г. през месец декември и през 2021 г. Изготвяне на календар за подготовка на текущите национални отбори.
  4. Организиране на среща на ТМК с националните треньори на всички отбори през декември.
  5. Изготвяне на план за провеждане на Тримодулно обучение през 2021 г. Изготвяне на календар за провеждане на семинарите. Лектори, онлайн обучение/присъствено по зони и градове.
  6. Предложения до УС.
  7. Други.