По време на 60 годишния юбилей на БФ Хандбал, Федерацията взе участие в конференцията „Спортът като инструмент за интеграция и мост между традициите и иновациите“. Под патронажа на Министерството на Младежта и Спорта и Българкото председателство на ЕС. Конференцията ще се състои в периода 11-13.06.2018 г. в хотел „Маринела“ гр. София.