На вниманието на всички отбори за ДП по плажен хандбал 2017.Всеки отбор трябва да носи попълнени и заверени следните документи:

МЕД. ПРЕГЛЕД

ТИМОВ ЛИСТ

СПИСЪК