До всички хандбални клубове, членове на Българска Федерация Хандбал,

Във връзка с новия закон за спорта и изискването на Министерството на младежта и спорта ВСИЧКИ клубове, членове на Българска Федерация Хандбал, трябва да бъдат пререгистрирани.

Указания за клубовете:

1. В наименованието на клуба задължително трябва да фигурира думата „Клуб“;

2. В Устава на клуба трябва да имат право да членуват само физически лица;

3. Задължително не трябва да фигурират в управителният орган свързани лица /роднински връзки/;

4. Да не е член на друга спортна федерация;

5. В декларация – обр. 4 всичко трябва да бъде отбелязано с „ДА“ и да е вярно!

6. Да имат поне един спортно педагогически кадър, отговарящ на Наредба № 1 за спортно педагогическите кадри:

– инструктор
– треньор
– ст. треньор
и т.н.

Забележка: За родените до края на 1969г. не е необходимо /заварено положение/

7. Да имат сключен трудов /граждански/ договор, макар и безвъзмезден, между клуба и треньора;

8. Да имат сключен договор за ползване на спортна база;

9. Копия от дипломите на спортно педагогическите кадри;

Всеки клуб в срок до 09 октомври 2019г. трябва да изпрати в офиса на Българска Федерация Хандбал следните документи:

1.Регистрация в търговския регистър /Агенция по вписванията/;

2. Устав на клуба;

3. Актуална банкова сметка;

4. БУЛСТАТ;

5. Декларация по образец № 4;

6. Образец № 5 + договори;

7. Образец № 6 + договори;

8. Дипломи на спортно педагогическите кадри

Образци и формуляри можете да намерите тук: http://mpes.government.bg/Pages/AdministrativeServices/default.aspx

КЛУБОВЕТЕ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕРЕГИСТРИРАТ НЯМА ДА ПОЛУЧАВАТ ФИНАНИРАНЕ ОТ СТРАНА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА !!!