Във връзка с 60 годишния юбилей на Българска Федерация Хандбал нека всички клубове в срок до 10 август 2018 година да посочат най-заслужилите треньори, деятели и съдии в периода 2008 – 2018 година на имейла на Българска Федерация Хандбал: bfh@abv.bg