Във връзка с изискване на Министерството на младежта и спорта, всички лица, вписани в регистъра по чл. 22, ал. 1 от отменената Наредба № 2 от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, следва да се регистрират в регистъра на треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта.

В резултат на това, всички спортно-педагогически кадри в срок до 31 януари 2020 год. (петък) трябва да изпратят в офиса на БФ Хандбал (гр. София, бул. Васил Левски 75, ст. 531) следния набор от документи:

  1. Заявление за вписване в Регистъра на треньорските кадри;
  2. Документи за завършено образование и придобита квалификация – копие;
  3. Документи, удостоверяващи професионален опит – копие;
  4. Декларация по § 4, ал. 2 от Наредба № 1 от 2019 г. за треньорските кадри (за лица родени до 31.12.1969 г., при несъответствие с изискванията на глава втора от Наредба № 1 от 04.02.2019 г. за треньорските кадри).