Във връзка са чл.7.1 и чл.7.1.1. от Правилник за устройството и дейността на ТМК, Българска Федерация по Хандбал обявява конкурс за избор на старши треньор за следните национални отбори:

  1. Национален отбор Девойки до 17 години
  2. Национален отбор Девойки до 19 години
  3. Национален отбор Жени

Изисквания към кандидатите:

  1. Да имат минимум 7 години треньорски стаж.
  2. Да притежават трето ниво според RINCK конвенцията.
  3. Да са вписани в Регистър на треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4 от ЗФВС.

Необходими документи и срок за подаванете им:

  1. Треньорско CV на кандидата – EU формат
  2. Мотивационно писмо

          Начин на провеждане на конкурса:

В срок до 25 юни 2022 г. всички кандидати трябва да изпратят необходимите документи на официалния и-мейл  на ТМК – tmk-bfh@abv.bg

На 02-03 юли 2022г., по време на Националното съвещание на треньорите в гр. Варна, ТМК ще обяви избраните треньори от конкурса.

При необходимост Комисията ще проведе финално интервю с кандидатите, като допуснатите до интервюто ще бъдат уведомени в срок до 29 юни 2022г.