БФХ и ТМК обявяват провеждането на II-ри модул от обучението на треньорите. Семинарът ще се проведе в Габрово в периода– 22-24 март 2019г. За подобряване на организацията по провеждането на семинара е необходимо всеки участник в тримодулното обучение да потвърди участието си на посочения е-мейл адрес на ТМК.

II ри модул

Място на провеждането – град Габрово

Дати – 22–24 март 2019г.

Настаняване – хотел „Мак“ Габрово:

35 лв. за нощувка на човек на ден, но при двойно настаняване в стая, включва закуска и обяд.

50 лв. цена за самостоятелно настаняване в стая с отново включва нощувка, закуска и обяд.

От ръководството на хотела ни уведомиха, че ресторантът няма да обслужва клиенти през вечерните часове.

Заявки подадени без попълнен формуляр няма да бъдат приемани и обработвани.

Моля предварително да се групирате по стаи, като след срока за заявки, настаняването ще става на случаен принцип от хотела и няма да бъде размествано на място!

След изтичане на срока за подаване на заявките – 15 март 2019г., БФХ и ТМК не носят отговорност за настаняването!

Формулярът може да изтеглите от ТУК !

Теоретична част – конферентна зала на хотела

Практическа част – спортна зала „Орловец“

Лектори – EHF, НСА „Васил Левски“ София и Национален Антидопингов Цетър

Такса за участие – 50 лв.

Краен срок за подаване на заявка за участие – 15 март 2019г.

Програма – ТУК

Контакти – tmk-bfh@abv.bg