През 2019г. ТМК ще проведе 3 модула на обучение на треньорите в страната, като е задължително участието във всеки модул. Датите за провеждане са следните:

  • I ви модул – 04-06 януари 2019г.
  • II ри модул – 21-23 март 2019г. Габрово
  • III ти модул – 22–24 септември 2019г. Габрово – Бургас

Програмата за I вия модул ще бъде публикувана до 20 декември 2018г.

I ви модул

Място на провеждането – град Габрово

Дати – 04 – 06 януари 2019г.

Настаняване – хотел „Мак“ Габрово – 20 лв. за нощувка

Теоретична част – конферентна зала на хотела

Практическа част – спортна зала „Орловец“

Такса за участие – 50 лв.

Краен срок за подаване на заявка за участие – 13 декември 2018г.

Лице за контакт – Десислав Симеонов – dessislav.simeonov@abv.bg

  • Заявките да се изпращат в свободен текст за всеки треньор поотделно, като се посочват текущо ниво, повишаване или защита на нивото ще полага кандидатът

Участието на всички треньори в страната е абсолютно задължително !!!