С цел да бъде прозрачна в действията си, БФ Хандбал се обърна към всички клубове в страната с въпроса дали биха желали да се проведат финални етапи на Държавните първенства за подрастващи през месеците юли и август 2020 год. Някои, вероятно водени от становището на ММС, че при кандидатстването с проекти „Развитие на спортните клубове през 2021 година” ще се представят резултатите от 2019 година, бяха твърдо против. Други заложиха на рационалността, предпочитайки да насочат финансовите си ресурси към новия сезон. Трети бяха категорични и декларираха своята готовност и желание да играят в предстоящите месеци.

В крайна сметка повече от 2/3 от клубовете в страната предпочетоха през месеците юли и август да не се провеждат състезания по хандбал. Съобразявайки се изцяло с масовото мнение, БФХ уведомява, че Държавни финали за подрастващи за спортно-състезателната 2019/20 година няма да бъдат провеждани.

БФ Хандбал ще продължи да работи в тясно сътрудничество с ММС и при настъпили извънредни промени в указанията на спортното ведомство ще реагира светкавично и ще доведе информацията до Ваше знание.