Главен счетоводител Иванка Янкова +359 894 599 223
Администрация, Ръководител Спортни Дейности Теодор Илиев +359 894 599215
Поддръжка на официалния сайт Ардиан Колев +359 896 173 743
ПР и връзки с медиите Николай Илиев +359 886 999 844